Влажност (%) на дата (dd-mm-yyyy)- Изберете дата -


станция
име
02 ч
05 ч
08 ч
11 ч
14 ч
17 ч
20 ч
23 ч
24ч ср.влажност %
44027
Джeбeл
49
58
45
35
27
27
36
42
40
44067
Кoмунигa
51
61
47
43
34
37
43
39
45
44427
Аврeн
64
65
54
39
31
29
31
35
44
44517
Кирково
49
53
47
37
26
22
27
28
37
45097
х.Перелик
58
67
64
52
67
59
61
61
61
61900
Арда - Ивайловград
55
62
46
32
20
17
35
61
40