Влажност (%) на дата (dd-mm-yyyy)- Изберете дата -


станция
име
02 ч
05 ч
08 ч
11 ч
14 ч
17 ч
20 ч
23 ч
24ч ср.влажност %
44027
Джeбeл
94
85
65
46
34
36
51
69
61
44067
Кoмунигa
87
88
79
59
58
41
61
73
68
44427
Аврeн
59
57
48
34
35
40
47
54
47
44517
Кирково
81
85
61
36
37
37
53
79
59
45097
х.Перелик
67
84
74
46
49
64
54
65
62
61900
Арда - Ивайловград
95
96
76
50
37
35
63
79
67