Влажност (%) на дата (dd-mm-yyyy)- Изберете дата -


станция
име
02 ч
05 ч
08 ч
11 ч
14 ч
17 ч
20 ч
23 ч
24ч ср.влажност %
44027
Джeбeл
100
100
100
55
42
50
81
91
77
44067
Кoмунигa
100
100
93
57
46
55
74
82
76
44427
Аврeн
64
76
65
44
41
47
57
65
57
44517
Кирково
95
98
88
48
38
47
71
88
72
45097
х.Перелик
83
71
69
59
61
67
72
68
67
61900
Арда - Ивайловград
80
87
69
44
31
32
54
69
59