Влажност (%) на дата (dd-mm-yyyy)- Изберете дата -


станция
име
02 ч
05 ч
08 ч
11 ч
14 ч
17 ч
20 ч
23 ч
24ч ср.влажност %
44027
Джeбeл
100
100
100
60
43
61
82
97
82
44067
Кoмунигa
98
100
85
69
58
67
88
92
82
44427
Аврeн
79
83
72
59
44
62
84
89
71
44517
Кирково
98
98
99
63
39
75
95
97
83
45097
х.Перелик
30
23
35
33
34
41
48
66
37
61900
Арда - Ивайловград
94
95
94
67
68
72
92
94
84