Влажност (%) на дата (dd-mm-yyyy)- Изберете дата -


станция
име
02 ч
05 ч
08 ч
11 ч
14 ч
17 ч
20 ч
23 ч
24ч ср.влажност %
44027
Джeбeл
100
100
100
100
95
76
72
82
92
44067
Кoмунигa
100
100
100
91
80
86
94
75
92
44427
Аврeн
89
93
92
94
94
86
86
89
91
44517
Кирково
98
99
99
99
98
95
97
87
97
45097
х.Перелик
52
63
68
81
99
99
99
98
83
61900
Арда - Ивайловград
97
98
98
96
86
72
73
85
87