24 ч сума на евапотранспирация за дата- Изберете дата -

07.04.2020

mm
rain