24 ч сума на евапотранспирация за дата- Изберете дата -

24.04.2019

mm
rain