24 ч сума на евапотранспирация за дата- Изберете дата -

25.06.2019

mm
rain