24 ч сума на евапотранспирация за дата- Изберете дата -

13.04.2024

mm
rain