24 ч сума на евапотранспирация за дата- Изберете дата -

16.10.2019

mm
rain