24 ч сума на евапотранспирация за дата- Изберете дата -Няма намерен резултат