24 ч сума на евапотранспирация за дата- Изберете дата -

10.12.2018

mm
rain