Валеж (mm) последните 24 ч за дата 11-12-2018


номер
име
10-12 08ч
10-12 11ч
10-12 14ч
10-12 17ч
10-12 20ч
10-12 23ч
11-12 02ч
11-12 05ч
сума
11-12 08ч
44027
Джeбeл
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
44067
Кoмунигa
0.0
0.0
0.0
0.0
0.9
4.2
0.0
0.0
5.1
0.0
44427
Аврeн
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.3
0.0
0.0
0.3
0.0
44517
Кирково
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.3
0.0
0.0
0.3
0.0
45097
х.Перелик
0.0
0.2
0.6
1.6
0.8
0.2
0.0
0.0
3.4
0.0
61050
Бяла р.-Бостина
0.0
0.0
0.5
1.0
0.2
0.3
0.0
0.0
2.0
0.0
61500
Върбица - Джебел
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
61700
Арда - Вехтино
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
61850
Арда-Д.Черковище
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
61900
Арда - Ивайловград
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0