Валеж (mm) последните 24 ч за дата 17-10-2019


номер
име
16-10 08ч
16-10 11ч
16-10 14ч
16-10 17ч
16-10 20ч
16-10 23ч
17-10 02ч
17-10 05ч
сума
17-10 08ч
44027
Джeбeл
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
44067
Кoмунигa
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
44427
Аврeн
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
44517
Кирково
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
45097
х.Перелик
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
61050
Бяла р.-Бостина
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
61500
Върбица - Джебел
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
61700
Арда - Вехтино
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
61850
Арда-Д.Черковище
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
61900
Арда - Ивайловград
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0