Валеж (mm) последните 24 ч за дата 08-04-2020


номер
име
07-04 08ч
07-04 11ч
07-04 14ч
07-04 17ч
07-04 20ч
07-04 23ч
08-04 02ч
08-04 05ч
сума
08-04 08ч
44027
Джeбeл
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
44067
Кoмунигa
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
44427
Аврeн
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
44517
Кирково
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
45097
х.Перелик
0.0
1.8
6.4
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
9.0
0.0
61050
Бяла р.-Бостина
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
61500
Върбица - Джебел
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
61850
Арда-Д.Черковище
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
61900
Арда - Ивайловград
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0