Валеж (mm) последните 24 ч за дата 25-04-2019


номер
име
24-04 08ч
24-04 11ч
24-04 14ч
24-04 17ч
24-04 20ч
24-04 23ч
25-04 02ч
25-04 05ч
сума
25-04 08ч
44027
Джeбeл
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
44067
Кoмунигa
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
44427
Аврeн
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
44517
Кирково
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
45097
х.Перелик
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
61050
Бяла р.-Бостина
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
61500
Върбица - Джебел
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
61700
Арда - Вехтино
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
61850
Арда-Д.Черковище
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
0.0
0.0
0.0
0.5
0.0
61900
Арда - Ивайловград
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0