Дневен валеж (mm) за дата (dd-mm-yyyy)- Изберете дата -

станция
име
11 ч
14 ч
17 ч
20 ч
23 ч
02 ч
05 ч
08 ч
СУМА 24ч
44027
Джeбeл
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
44067
Кoмунигa
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
44427
Аврeн
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
44517
Кирково
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
45097
х.Перелик
1.8
6.4
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9.0
61050
Бяла р.-Бостина
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
61500
Върбица - Джебел
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
61850
Арда-Д.Черковище
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
61900
Арда - Ивайловград
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0